22 Mayıs 2016 Pazar

Bir anı mektubu


                                                                               15 .04. 1999
Sayın Mehmet ÇUBUK,

Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı,

Sevgili Mehmet Hocam,

Öncelikle, “7. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Semineri” ni de başarılı bir şekilde düzenlemiş olmanızdan sizi ve şahsınızda tüm Bölüm ilgililerini kutlamak isterim. Bu seminerlerin ülkemizde “Tarihsel / Kültürel Çevre Koruması” teorisine ve pratiğine büyük katkıları olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca, bizlere de katılma ve sunma olanağı sağladığınız için teşekkür ederim.
Seminer bildirilerinin yayınlanması doğal olarak, sunucuların görüş, fikir ve deneyimlerinin daha geniş bir çevreye ve özellikle eğitim gören öğrencilere yayılmasına neden olması bakımından etkisinin geniş olduğu muhakkaktır.
Ancak, katılımın (sunucu ve izleyici) giderek azalmakta olması üzüntü vericidir. Acaba, duyurular yeterince yapılamamaktamıdır?
İstanbul’daki Şehircilik, Mimarlık, Restorasyon eğitimi veren Üniversitelerin ve özellikle MSÜ öğrencilerinin en azından daha çok katılımı sağlanamaz mı? Ayrıca, konunun birincil ilgilisi ve sorumlusu olan Kültür Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlükleri’nin mutlaka katılması gerekli bu eyleme katılmamasını anlamak mümkün değildir.
Toplantıdan bir gün sonra hazırlamakta olduğumuz “Patara (Gelemiş) Koruma Planı” ile ilgili Kültür Bakanlığında katıldığım bir toplantıda plancı, mimar vb arkadaşların bu Seminer hakkında bilgilerinin olmadığını görerek üzüldüm. Demek ki ya onlara bu konu iletilmiyor, ya da kendileri bir miktar ilgisizler. Genel Müdürlük düzeyinde belki de birebir görüşülerek bu konu aydınlatılabilir.
Ayrıca, yerel yönetimlerin, Vakıflar Gn. Md. Elemanlarının katılım ve katkılarını, politikacılar ve üst düzey yöneticiler düzeyinde katılım sağlamanın gerekli olduğunu hep konuşulmakta, ancak nedense bu da sağlanamamaktadır.
Sizin bunca çabanızın etkili olmasını istediğim için, bu konularda bana düşen bir görev varsa yapmaya hazır olduğumu da bilmenizi isterim. “Panel” konusunda daha önceden haberdar olmadığımız, dönüş biletlerini aldığımız  ve bu nedenle ayrılmak zorunda kaldığımız için de ayrıca özür dileriz.

Panel’de belirtemediğim, Avrupa Konseyi, “Avrupa’da Ortak Miras Kampanyası” hakkındaki görüşlerim (özet olarak) aşağıdadır;

·      Tarihsel/kültürel çevre koruma konusunda geçmiş uygulamaları, yasal, yönetsel gelişmeleri bilen ve pratikteki uygulamaları yakından takip eden dinamik bir “Ulusal Komite” oluşturulması,
·      Bu Komite tarafından; Uluslararası çalışmaların, seminer, kongre, konferansların yakından izlenmesi, bunlara etkin katılımın sağlanması ve ülke çıkarlarının buralarda etkin olarak savunulması,
·      Kültür Bakanlığı’nı yapması gereken görevlere davet ederek, Bakanlığın korumayı sağlayacak tarzda yeniden yapılanması için gerekli çalışmaların yapılması,
·      Yerel Yönetimlerin teknik ve parasal olarak desteklenerek tarihsel/kültürel çevre korunması konularında daha etkin çalışmalar yapmasının sağlanması için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi,
·      Öncelikle; Türkiye’nin “Dünya Mimari Miras Listesi’ndeki kentsel, arkeolojik sit alanları ile anıt eserlerinin, günümüzdeki durumlarını irdelemek, koruma sorunlarını saptamak ve buna ilişkin teknik ve parasal öneriler geliştirilmesi (teknik ve parasal yardım ve destek talebi için),
·      Var olan listeye ek olarak bu listede yer alması gerekli sit alanları ile anıt/çevresel tek yapıların saptanması, bunlara ilişkin var olan durumun saptanması,
·      “Sürdürülebilir Koruma” ana fikri çerçevesinde, özellikle kentsel sit alanlarındaki geleneksel konut dokusunun korunması için teknik ve parasal destek talep edilmesi, doku sağlıklaştırılmasına ilişkin proje önerileri geliştirilmesi,

olarak özetlenebilir.

En yakın zamanda görüşmek üzere en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet TUNÇER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder